شهرداری رشت و زمین‌های نسقی/ چشم پوشی از تخلفات نورچشمی‌ها در احداث برج‌های ده طبقه و حکم تخریب منازل یک طبقه اقشار ضعیف!+ اسناد

شهرداری رشت و زمین‌های نسقی/ چشم پوشی از تخلفات نورچشمی‌ها در احداث برج‌های ده طبقه و حکم تخریب منازل یک طبقه اقشار ضعیف!+ اسناد

با وجود گزارشات کارشناسان شهرداری مبنی بر خلاف ساخته شدن برج مذکور، اما حتی یک روز هم در اجرای پروژه توقفی پیش نیامده و خبری هم از نصب بنر و حکم تخریب نیست!

رفتن به نوار ابزار