واکاوی میزان اثرگذاری برخوردهای قهری با بدحجابی/ تکلیف برخی دستگاه‌ها در مورد عفاف و حجاب مشخص نیست

واکاوی میزان اثرگذاری برخوردهای قهری با بدحجابی/ تکلیف برخی دستگاه‌ها در مورد عفاف و حجاب مشخص نیست

میزان اثرگذاری برخوردهای قهری با بدحجابی یا بی‌حجابی امری است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران باید مورد واکاوی قرار گیرد از طرفی مشاهده می‌شود برخی دستگاه‌ها هنوز که هنوزه تکلیف خود در مورد ترویج عفاف و حجاب را مشخص نکرده‌اند.

رفتن به نوار ابزار