راهکارهایی برای صمیمی شدن با فرزندان

راهکارهایی برای صمیمی شدن با فرزندان

یک روانشناس، برقراری ارتباط صمیمی بین والدین و فرزندان در دوره نوجوانی و جوانی را در گرو سال های اولیه زندگی فرزندان دانست و اضافه کرد: اگر فرزندان کانال ارتباطی با والدین را در کودکی تجربه کرده باشند، در دوران بلوغ و جوانی نیز می توانند آن را نشان دهند.

رفتن به نوار ابزار