هرزمان احساس کنم اصولگرایی به نفع مردم است “اصولگرا”، اصلاح طلبی به نفع ملت است “اصلاح طلب” و اعتدال به نفع جامعه است “معتدل” می‌شوم

هرزمان احساس کنم اصولگرایی به نفع مردم است “اصولگرا”، اصلاح طلبی به نفع ملت است “اصلاح طلب” و اعتدال به نفع جامعه است “معتدل” می‌شوم

وکیل پایه یک دادگستری گفت: هر زمان احساس کنم اصولگرایی به نفع مردم رشت است، اصولگرا خواهم بود، هر زمان اصلاح طلبی به نفع مردم رشت باشد، اصلاح طلب خواهم بود و هر وقت هم معتدل بودن بنده به نفع مردم باشد، اعتدالی خواهم بود.

رفتن به نوار ابزار