اهدای یک دستگاه برونكوسكوپ به همراه ست کامل ریجید به بیمارستان پورسینا

اهدای یک دستگاه برونكوسكوپ به همراه ست کامل ریجید به بیمارستان پورسینا

یک دستگاه برونکوسکوپ فایبر اپتیک و یک ست کامل برونکوسکوپ ریجید به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمدهای موسسه خیریه امید و مشارکت یکی از خیرین بزرگوار با حضور رئیس بیمارستان پورسینا به این مرکز اهدا شد.

رفتن به نوار ابزار