نامه شما به آیت الله پروایی نه فقط توهین به ایشان بلکه اهانت به جایگاه رفیع خبرگان رهبری بود

نامه شما به آیت الله پروایی نه فقط توهین به ایشان بلکه اهانت به جایگاه رفیع خبرگان رهبری بود

شما حتی از توهین به نماینده محترم مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری هم شرم نکردید و ایشان را به بی ادبانه ترین نحو ممکن خطاب قرار دادید.! این درحالی است که امام (ره) و رهبری عزیز بارها در حفظ حرمت و شأن نمایندگان و جایگاه مجلس خبرگان رهبری تأکید نموده بودند.

برگزارنشدن تجمع به علت عدم صدور مجوز قانونی بوده نه عجز و لابه فرد خاطی!

برگزارنشدن تجمع به علت عدم صدور مجوز قانونی بوده نه عجز و لابه فرد خاطی!

بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان نوشت:این جوانان انقلابی و مومن بودند که مقابل وحشی گری های فتنه گران از جان و آبروی خود هم گذشتند و در آن فضای غبار آلود، برای دفاع از رای و حق این مردم و عزت این نظام و شهدایش، ایستادند و خم به ابرو نیاوردند.

رفتن به نوار ابزار