توهین وزیر کشاورزی به خودش بر می‌گردد/ خوردن سبوس در شأن گوینده مطلب و حاضران خنده روست نه کشاورز مجاهد و منتقد

توهین وزیر کشاورزی به خودش بر می‌گردد/ خوردن سبوس در شأن گوینده مطلب و حاضران خنده روست نه کشاورز مجاهد و منتقد

در بیانیه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی گیلان آمده است: قطع به یقین توهینی که جناب وزیر کشاورزی کردند به خودش بر می‌گردد؛ همچنانکه رئیس جمهور تاوان آن را امروز می‌دهد.

رفتن به نوار ابزار