نگاهی به یک شبهه قانونی؛پرونده اعتبارنامه دلخوش در شعبه ده تایید شده است/ نه شورای نگهبان و نه مجلس حق ورود دوباره ندارند!

نگاهی به یک شبهه قانونی؛پرونده اعتبارنامه دلخوش در شعبه ده تایید شده است/ نه شورای نگهبان و نه مجلس حق ورود دوباره ندارند!

بعد از تصویب اعتبارنامه های کاظم دلخوش و. صالحی نمایندگان صومعه سرا و شهرستان فریدن در شعبه ده مجلس در روز دوازدهم خرداد، عصر امروز یکشنبه جوابیه شورای نگهبان برای بررسی پرونده های مطرح سه نماینده مجلس اعلام شد که بنا به گفته عضو هیات رئیسه مجلس شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس اعلام […]