چالش‌ها و فرصت‌های واگذاری رایگان ۱۰ سیم‌کارت به یک نفر!

چالش‌ها و فرصت‌های واگذاری رایگان ۱۰ سیم‌کارت به یک نفر!

واگذاری رایگان ۱۰ سیم‌کارت به یک نفر در برخی از مناطق به‌ویژه روستاها در کنار پاسخ به نیازهای مشترکان، زمینه را برای بروز چالش‌هایی نظیر جرائم مخابراتی و سایبری را فراهم می‌کند که نیازمند اصلاح در قوانین و تشدید در نظارت‌ها است.