تورهای طبیعت گردی عامل ترویج فرهنگ ابتذال و ولنگاری اخلاقی در گیلان/ چرا نهادهای مسئول با هنجارشکنان هیچ برخوردی نمی‌کنند؟!

تورهای طبیعت گردی عامل ترویج فرهنگ ابتذال و ولنگاری اخلاقی در گیلان/ چرا نهادهای مسئول با هنجارشکنان هیچ برخوردی نمی‌کنند؟!

خیلی از این تورها که اهدافی غیر از طبیعت گردی در سردارند، بدون مجوز از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت نموده و غالبا” به صورت گروه های مختلط و مجرد در مناطق مشاهده می شوند.