نوسازی صنایع تولیدی ابریشم گیلان بدون فوت وقت/ زبانه آتش بی‌کفایتی در دامان صنعت نوغان‌داری

نوسازی صنایع تولیدی ابریشم گیلان بدون فوت وقت/ زبانه آتش بی‌کفایتی در دامان صنعت نوغان‌داری

توسعه نوغانداری در کشور منوط به خودکفایی در تولید تخم نوغان و پرداختن به این عرصه در قالب زنجیره صنعت ابریشم است که پس از سفر رئیس قوه قضائیه سابق صحبت‌هایی بر احیای کارخانه ابریشم به گوش رسیده است.