طی 4 سال آینده در حوزه تولید برنج خودکفا می‌شویم

طی 4 سال آینده در حوزه تولید برنج خودکفا می‌شویم

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی کشور با بیان اینکه طی 4 سال آینده ۴۰ هزار روستای کشور تحت پوشش طرح «بسیج، همگام با کشاورز» قرار می‌گیرد گفت: کشور ما تا 4 سال آینده در حوزه تولید برنج خودکفا می‌شود.