پرورش ماهیان خاویاری در ۲۲ استان/ لزوم توجه به استانداردهای بازار جهانی

پرورش ماهیان خاویاری در ۲۲ استان/ لزوم توجه به استانداردهای بازار جهانی

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به اینکه ۲۲ استان در زمینه پرورش ماهیان خاویاری فعالیت دارند، گفت: اگر می خواهیم به افق بالاتر برسیم باید وارد بازار تخصصی شویم و خودمان را با استانداردهای بازارهای جهانی تطبیق دهیم، زیرا نمی توانیم به صورت سنتی وارد بازار حرفه ای و تخصصی شویم.