بررسی مزیت‌ها و چالش‌های شهر صنعتی رشت/ شهر صنعتی باید تحول‌خواه و ارز آفرین در کشور باشد

بررسی مزیت‌ها و چالش‌های شهر صنعتی رشت/ شهر صنعتی باید تحول‌خواه و ارز آفرین در کشور باشد

شهر صنعتی رشت به‌عنوان یکی از پنج شهر بزرگ صنعتی کشور این روزها علیرغم مزیت‌ها و توانمندی‌های قابل‌توجه به کانون شائبه برانگیزی برای اهالی رسانه و مسئولان شده در حالی که این شهر صنعتی با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باید در کنار تحول‌خواهی در دوره جهادی کنونی به کانون ارز آفرینی در کشور تبدیل شود.