اهمال‌کاری در مقوله عفاف و حجاب/ تولید پوشاک اسلامی-ایرانی دغدغه باشد

اهمال‌کاری در مقوله عفاف و حجاب/ تولید پوشاک اسلامی-ایرانی دغدغه باشد

اهمال‌کاری همه جانبه در مقوله عفاف و حجاب امری است که بسیاری از تحلیلگران مذهبی و اجتماعی به آن تاکید دارند و معتقدند هنوز که هنوزه بعد از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی تولید پوشاک اسلامی-ایرانی به دغدغه تبدیل نشده است.