مروری بر زندگی شهیده «ام البنین ربانی» / امروز تک تک خانه های ما سنگر است

مروری بر زندگی شهیده «ام البنین ربانی» / امروز تک تک خانه های ما سنگر است

شهیده «ام البنین ربانی» در روستای افرمجان رودسر در خانواده روستایی دیده به جهان گشود وی در کنار تحصیل و کسب علم به مادر درکارهای کشاورزی کمک می کرد. پس از ازدواج در سال ۱۳۵۲ به اسلام آباد شهرستان کرج نقل مکان نمود و صاحب چهار فرزند شد که دو پسرش به نام های جواد و محمد به همراه مادر در سال ۱۳۶۷ بر اثر اصابت یکی از بمب های دشمن به درجه شهادت نایل گردیدند.