بزرگ سرداری که به اخلاص و صداقت در قلبها مانا شد

بزرگ سرداری که به اخلاص و صداقت در قلبها مانا شد

سالی می شود که سردار رشید اسلام او که کابوس دشمنان اسلام و انسانیت و مالک اشتر زمان و مرد روزگاران سخت بود اما سرشار از مهر به انسانیت و خلوص؛ در بین ما نیست اما در وجود هر ایرانی و انسان آزاده ای زنده است.

رفتن به نوار ابزار