ساختارهای فرهنگی با مفاهیم ارزشی سازگار باشد

ساختارهای فرهنگی با مفاهیم ارزشی سازگار باشد

حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اینکه ساختارهای فرهنگی باید با مفاهیم ارزشی سازگار باشد گفت: این فرهنگ‌هاست که در نسل‌ها روان است و اگر شکافی ایجاد می‌شود یعنی نتوانستیم فرهنگ را با مفاهیم حدید پالایش و تسهیل کنیم.