آثار منفی حجاب در گیلان نتیجه کم‌کاری نهادهای فرهنگی و ستاد امر به معروف/ بدحجابی آسیب‌های فراوانی به نسل جوان وارد کرده است

آثار منفی حجاب در گیلان نتیجه کم‌کاری نهادهای فرهنگی و ستاد امر به معروف/ بدحجابی آسیب‌های فراوانی به نسل جوان وارد کرده است

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بدحجابی آسیب‌های فراوانی به نسل جوان، خانواده ها و جامعه وارد کرده است که باید جلوی آن گرفته شود، گفت: ستاد امر به معروف کار کرده اما موفق نبوده است.

فتنه‌گران با مشروب‌خواری، آتش زدن خیمه‌ها و آزار اذیت زنان با حجاب، روح عمرسعد ملعون را شاد کردند

فتنه‌گران با مشروب‌خواری، آتش زدن خیمه‌ها و آزار اذیت زنان با حجاب، روح عمرسعد ملعون را شاد کردند

مدرس حوزه‌های علمیه در مورد عاشورای سال 88 گفت: فتنه‌گران با مشروب‌خواری و آتش زدن خیمه‌ها و آزار اذیت زنان با حجاب، روح عمرسعد ملعون را زنده و شاد کردند اما با این کار چاهی برای خودشان کندند

خوش رقصی برای آمریکا دیگر بس است/ دوران اصلاحات را فراموش نمی کنیم که با قلب آقا چه کردید

خوش رقصی برای آمریکا دیگر بس است/ دوران اصلاحات را فراموش نمی کنیم که با قلب آقا چه کردید

استاد حوزه و دانشگاه گفت: جای تاسف است عده ای روشنفکرنما در دانشگاه پرچم آمریکا را از زیر پای دانشجویان جمع کنند و بعد بگویند مگر ما با آمریکا جنگ داریم؟! آقایان محترم! خوش رقصی برای آمریکا دیگر بس است.