نامزدهای انتخاباتی به نفع اصلح کناره‌گیری کنند

نامزدهای انتخاباتی به نفع اصلح کناره‌گیری کنند

امام جمعه موقت رشت با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: کاندیداها اگر افراد بهتر و شایسته‌تر از خود را شناسایی می‌کنند باید به نفع اصلح کنار بروند و این روش اسلامی است و اگر کنار نروند به خود و مسلمانان خیانت کرده‌اند.