جناب شفیعی! تاریخ دارد در مسجدتان تکرار می‌شود/ می دانید پراکنده شدن هزاران جوان در شب های قدر گلسار یعنی چه؟!

جناب شفیعی! تاریخ دارد در مسجدتان تکرار می‌شود/ می دانید پراکنده شدن هزاران جوان در شب های قدر گلسار یعنی چه؟!

چرا مراسمی که میتواند بیش از 2000 جوان را در گلسار دور هم جمع کند باید در مسجد شما تعطیل شود؟ تحت تاثیر چه کسانی امروز دارید با سرمایه های آینده اسلام آن هم در یکی از حساس ترین مناطق شهر رشت این گونه برخورد میکنید؟