سخنی با امام جمعه موقت لاهیجان/ آیا جایگاه نماز جمعه شایسته اینگونه تسویه حساب هاست؟!

سخنی با امام جمعه موقت لاهیجان/ آیا جایگاه نماز جمعه شایسته اینگونه تسویه حساب هاست؟!

برای مردم شهرلاهیجان جای سوال است که چرا علی رغم انتشار خبر انتصاب حجت الاسلام سلیمانی برای امامت جمعه شهر لاهیجان به یکباره سر از شهر همجوار یعنی لنگرود در آورده !! عامل این تاخیر و جابجایی چه چیزی یا چه کسانی بوده اند؟