چرا زمانی که از گیلانیان در نقش کلفت و رعیت فیلم می سازند، رگ غیرتتان به جوش نمی آید؟!

چرا زمانی که از گیلانیان در نقش کلفت و رعیت فیلم می سازند، رگ غیرتتان به جوش نمی آید؟!

آیا انتقاد از وضع حجاب رشت باعث تخریب وجه شهرستان و استان شده یا آن کارگردانانی که سالیان متمادی ست هرگاه در سینما و تلویزیون از جماعت گیل و دیلم فیلم می سازند آنها را در نقش کلفت و رعیت و خادم و … به تصویر می کشند!؟

رفتن به نوار ابزار