ماجرای حسن آقا و سیرت زیبایش

ماجرای حسن آقا و سیرت زیبایش

میزان درصد سوختگی حسن آقا ۹۵ درصد بود و آتش صورت زیبایش را هم از وی گرفت ولی آن چیزی که امروز از این معلم فداکار به یادگار مانده و قطعاً از یاد آن ۳۳ دانش‌آموز گرفتارشده در حریق نمی‌رود سیرت زیبایی است که از خود به یادگار گذاشته که نمی‌توان به‌سادگی از این مسئله گذشت.

رفتن به نوار ابزار