«مسجد گلشن» سنگر رزمندگان انزلی برای کمک به نیازمندان

«مسجد گلشن» سنگر رزمندگان انزلی برای کمک به نیازمندان

​آن زمان که حس کردند کشور به وجودشان برای مقابله با دشمن نیاز دارد پیراهن رزم بر تن کردند و در جبهه نبرد حق علیه باطل جانانه از کشور و میهن اسلامی شان در برابر ظلم و جور دفاع کرده و در سالهای پس از جنگ سنگر خود را در مساجد برپا کردند.

رفتن به نوار ابزار