روضه محبین الحسین (ع) تلفیقی از شوق و معرفت

روضه محبین الحسین (ع) تلفیقی از شوق و معرفت

هیئت محبین الحسین (ع) رشت یکی از چندین هیئت فعال در رشت است که مراسم محرم امسال خود را به‌نوعی دیگر و به شکل یک حسینیه بزرگ برگزار کرده و در عزاداری‌های خود در کنار شوق حسینی تأکید ویژه‌ای به تزریق معارف اسلامی هم دارند‌.

رفتن به نوار ابزار