بازنشستگانی که با دریافت یک میلیارد تومان سنوات، همچنان در هیات مدیره می‌تازند!

بازنشستگانی که با دریافت یک میلیارد تومان سنوات، همچنان در هیات مدیره می‌تازند!

جمشید طالبی و حسین علی بوستانی هریک با ۳۸ سال سابقه، از بازنشستگان هیات مدیره هستند که در مجموع با دریافت افزون بر یک میلیارد تومان سنوات بازنشستگی، همچنان در شرکت توزیع برق گیلان فعالیت می‌کنند!

رفتن به نوار ابزار