چرا بی‌خیال تخریب «حاج قاسم» نمی‌شوند/ بازیگران دو قطبی «حقوقدان –سرهنگ» به دنبال شروع بازی جدید

چرا بی‌خیال تخریب «حاج قاسم» نمی‌شوند/ بازیگران دو قطبی «حقوقدان –سرهنگ» به دنبال شروع بازی جدید

یکی دیگر از تاکتیک‌های دولتی‌ها و حامیانشان پیوندزدن ظریف به سردار سلیمانی بود. آنها کوشیدند حاج قاسم را «سردار میدان رزم» و ظریف را «سردار میدان دیپلماسی» معرفی کنند تا هم بر تضاد سیاستهای دولت در منطقه با رویکرد انقلابی نظام سرپوش بگذارند و هم از فشارها و انتقادهای وارده بر عملکرد دستگاه دیپلماسی کم کنند.

رفتن به نوار ابزار