برنج گیلان در انبارها و رکود در بازار

برنج گیلان در انبارها و رکود در بازار

برداشت خوشه‌های زرین برنج در گیلان پس از چندماه تلاش شهریورماه پایان یافت امابه رغم افزایش ۱۵تا۲۰درصدی تولید این محصول اینک شاهد حاکمیت رکود بربازار برنج هستیم.

رفتن به نوار ابزار