حمام گلزار رشت از شکوه اساطیری تا سردر ثبت شده / تلاش های مالک برای تغییر کاربری بنا

حمام گلزار رشت از شکوه اساطیری تا سردر ثبت شده / تلاش های مالک برای تغییر کاربری بنا

حمام گلزار در محله پیرسرا یکی از بناهایی است که به واسطه سردر زیبا و کاشیکاری شده آن، ثبت میراثی شده است. بخش هایی از حمام به‌‌ویژه سقف، سربینه و خزینه تخریب و تغییر ماهیت داده و مالک به دنبال مرمت و تغییر کاربری اقتصادی بناست.

رفتن به نوار ابزار