علنی کردن جلسات دادگاه توسط رسانه خلاف است

علنی کردن جلسات دادگاه توسط رسانه خلاف است

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به خلاف بودن علنی کردن جلسات دادگاه توسط خبرنگاران گفت: کرد: وقتی در قانون از رسیدگی علنی در دادگاه نام برده می‌شود منظور افشای اطلاعات دو طرف دعوا توسط رسانه‌ها نیست لذا رسانه‌ها حتی بعد از صدور حکم هم قانونا نمی‌تواند دلیل محکومیت را افشا کند.

رفتن به نوار ابزار