هویت بومی شهرهای گیلان در مخاطره جدی/ تعارض منافع شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز

هویت بومی شهرهای گیلان در مخاطره جدی/ تعارض منافع شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز

به عقیده کارشناسان برای حفظ هویت شهرها باید هزینه کنیم این در حالی است که هویت بومی و بصری شهرهای گیلان در مخاطره جدی قرار گرفته و تعارض منافع شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز و نگاه صرف به کسب درآمد بر حجم چالش‌ها افزوده است.

رفتن به نوار ابزار