دستگاه قضایی در حوزه بهداشت و تامین ارزاق مردم در ماه رمضان با هیچ کس شوخی ندارد

دستگاه قضایی در حوزه بهداشت و تامین ارزاق مردم در ماه رمضان با هیچ کس شوخی ندارد

معاون دادستان مرکز استان گیلان با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه بهداشت و تامین ارزاق مردم در ماه رمضان با هیچ کس شوخی ندارد گفت: دستگاه قضایی گیلان در ماه رمضان به‌شدت با سودجویان برخورد می‌کند.

رفتن به نوار ابزار