خانم ابتکار! شعار انتصاب جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی همسو با قانون گریزی نیست!

خانم ابتکار! شعار انتصاب جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی همسو با قانون گریزی نیست!

اخیراً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ نسبت به ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری با موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای اقدام نمود.

رفتن به نوار ابزار