گیلان استان اولین‌ها در سالمندی

گیلان استان اولین‌ها در سالمندی

فعال جمعیتی استان گیلان می‌گوید که گیلان با وجود اینکه همیشه استان اولین‌ها بوده و اولین کتابخانه، اولین داروخانه شبانه روزی، اولین آسایشگاه سالمندان و حتی اولین شناسنامه در گیلان را به نام خود ثبت کرده اما این بار هم استان اولین‌ها در سالمندی هست.

رفتن به نوار ابزار