تلاش موسسه تحقیقات برنج برای توسعه رقم متحمل به خشکی

تلاش موسسه تحقیقات برنج برای توسعه رقم متحمل به خشکی

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه اولین رقم متحمل به خشکی را سال گذشته با عنوان رقم کیان معرفی کردیم که متحمل به خشکی آخر فصل است، گفت: ۱۷۰ هزار هکتار در استان زیر مجموعه سد سفیدرود داریم و این خیلی مهم است زیرا سد در اواخر، آبی برای تغذیه ندارد و تلاشمان توسعه این محصول است.

رفتن به نوار ابزار