تلاش ناکام مهدی مجرد برای رهایی از چنگال قانون با نوشتن نامه جدیدی به آیت الله قربانی و پاسخ قاطع امام جمعه رشت+ تصویر نامه

تلاش ناکام مهدی مجرد برای رهایی از چنگال قانون با نوشتن نامه جدیدی به آیت الله قربانی و پاسخ قاطع امام جمعه رشت+ تصویر نامه

مهدی مجرد با نوشتن نامه جدیدی به امام جمعه محترم رشت سعی بر مبرا کردن خود از تخلفات صورت گرفته نموده و به دنبال سندی جهت پوشاندن اشتباهاتش بود که در نهایت با پاسخ قاطع آیت الله قربانی مواجه شد.

رفتن به نوار ابزار