عده ای ناگهان در سفره انقلاب نشسته و تبدیل به افراد خیلی انقلابی شدند!

عده ای ناگهان در سفره انقلاب نشسته و تبدیل به افراد خیلی انقلابی شدند!

فرماندار لنگرود گفت: شهیدان و مجاهدان بسیاری برای پیروزی انقلاب تلاش کردند تا این نهضت به سرانجام برسد، اما پس از آن عده ای آمدند و در سفره انقلاب نشستند و تبدیل به افراد “خیلی انقلابی”شدند! و به انقلابیون می گویند شما کجا بودید

رفتن به نوار ابزار