اقدام قاطع دادستان انقلابی رشت در متوقف کردن تاراج زمین‌های باغ رضوان برای ما یادآور اعمال مخلصانه شهید ابوالحسن کریمی است

اقدام قاطع دادستان انقلابی رشت در متوقف کردن تاراج زمین‌های باغ رضوان برای ما یادآور اعمال مخلصانه شهید ابوالحسن کریمی است

بیانیه جمعی از خانواده‌های شهدا و امت حزب الله رشت آمدده است: اقدام قاطع دادستان انقلابی رشت در متوقف کردن تاراج زمین‌های باغ رضوان برای ما یادآور اعمال مخلصانه شهید ابوالحسن کریمی است.

رفتن به نوار ابزار