هشدار دادستان لنگرود به مدیران سهل انگار

هشدار دادستان لنگرود به مدیران سهل انگار

دادستان لنگرود با بیان اینکه مدیران باید در اجرای قانون و حفظ شئون اجتماعی و رعایت عدالت، پیشقدم و سرآمد باشند، گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که مدیری نسبت به اجرای قوانین و مقررات و حقوق عامه تعلل و سهل انگاری کند و با چنین مدیرانی برخورد قانونی می‌شود.

رفتن به نوار ابزار