جزئیات تلفات ۱۸۰ رأس گوسفند دامدار لوشانی تشریح شد

جزئیات تلفات ۱۸۰ رأس گوسفند دامدار لوشانی تشریح شد

مدیرکل دامپزشکی استان گیلان با تأیید تلفات ۱۸۰ رأس گوسفند دامدار لوشانی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به فصل کود دهی باغات زیتون در رودبار، گوسفندان از کودهای شیمیایی مصرف و نهایتاً با مسمومیت تلف‌شده باشند.

رفتن به نوار ابزار