حقوق اساتید دانشگاه آزاد حدود یک سوم دانشگاه های دولتی است/ پیامدهای منفی عدم اجرای عدالت اسلامی بر جامعه دانشگاهی استان و کشور

حقوق اساتید دانشگاه آزاد حدود یک سوم دانشگاه های دولتی است/ پیامدهای منفی عدم اجرای عدالت اسلامی بر جامعه دانشگاهی استان و کشور

استادان دانشگاه آزاد اسلامی یک و نیم برابراستادان دانشگاهای دولتی تدریس موظف هفتگی دارند اما دریافتی حقوق ماهانه استادان دانشگاه آزاد اسلامی ، کمتر از حقوق استادان دانشگاهها ی دولتی است.

رفتن به نوار ابزار