از دبستان بیجارسر تا کتاب سوم ابتدایی/ حسن امیدزاده در وادی خاموشان امیدمحله

از دبستان بیجارسر تا کتاب سوم ابتدایی/ حسن امیدزاده در وادی خاموشان امیدمحله

درس ششم مقطع سوم ابتدایی، درباره چهار تن از فداکاران این مرز و بوم است. یکی از آنها حسن امیدزاده، معلم فداکار روستای بیجارسر شفت است که دانش آموزان گرفتار شده در آتش بخاری نفتی را نجات داد ولی خودش بشدت آسیب دید.

رفتن به نوار ابزار