اگر لیستمان رای بیاورد، ثابت قدم باید غزل خداحافظی را بخواند/ نباید به خاطر تخلفات ۳ نفر، کل زحمات شورای سوم رشت را زیر سوال برد

اگر لیستمان رای بیاورد، ثابت قدم باید غزل خداحافظی را بخواند/ نباید به خاطر تخلفات ۳ نفر، کل زحمات شورای سوم رشت را زیر سوال برد

دبیر ائتلاف شهر اول گفت: کجای ایران دیده اید که شهردار یک شهری بدون هماهنگی شورا و بدون توجه به اخطار استانداری، سفری به خارج از کشور داشته باشد و عکس های خود را نیز منتشر کند!؟

رفتن به نوار ابزار