پخش مناظره‌های انتخاباتی در پیاده راه فرهنگی شهر رشت

پخش مناظره‌های انتخاباتی در پیاده راه فرهنگی شهر رشت

راه‌اندازی تلویزیون شهری و پخش مناظره انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اقدامی بود که توسط شهرداری رشت انجام شد تا بدینوسیله شهروندان بتوانند این برنامه را به شکل زنده و مستقیم و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تماشا کنند.