کشف ۱۰۰ اصله چوب جنگلی قاچاق در لوشان

کشف ۱۰۰ اصله چوب جنگلی قاچاق در لوشان

رئیس اداره مابع طبیعی رودبار، کشف ۱۰۰ اصله چوب قاچاق در بازرسی از پنج کامیون در لوشان خبر داد و گفت: این چوب ها از گونه‌های جنگلی توسکا، افرا و بلوط بودند.