کمک به ترویج وقف توفیق الهی است

کمک به ترویج وقف توفیق الهی است

دکتر عباسی در دیدار با مدیران اوقاف و امور خیریه گیلان و جمعی از اصحاب وقف گفت: کمک به ترویج وقف و صیانت از موقوفات توفیق الهی است.