جنگل های هیرکانی ترکیب فرهنگ و طبیعت است/ برگزاری جشنواره عکس هیرکانی

جنگل های هیرکانی ترکیب فرهنگ و طبیعت است/ برگزاری جشنواره عکس هیرکانی

مسئول پایگاه هیرکانی گیلان با تاکید بر لزوم نشان دادن ارزش جنگل های هیرکانی، عنوان کرد: هیرکانی صرفا یک اثر طبیعی نیست، بلکه هزاران سال تاریخ تکاملی انسان در این جنگل ها وجود دارد و ترکیب فرهنگ و طبیعت است.