کرونا بعد از ۸۵ روز/ ترس و اضطرابی که تهدیدمان می کند

کرونا بعد از ۸۵ روز/ ترس و اضطرابی که تهدیدمان می کند

اگر احساس می‌کردم که فقط باید در خانه بمانم و از ترس به خود بلرزم که فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد شاید از همان ابتدا طاقت نمی آوردم، اما حالا ۸۵ روز در قرنطینه مانده‌ام و ترس از بیرون رفتن بیماری ذهنی برایم ایجاد کرده است…