خوش‌رقصی آقای مدیرکل برای حفظ صندلی با چنگ‌اندازی به صورت انقلاب/ مردم گیلان منتظر واکنش نهادهای امنیتی هستند

خوش‌رقصی آقای مدیرکل برای حفظ صندلی با چنگ‌اندازی به صورت انقلاب/ مردم گیلان منتظر واکنش نهادهای امنیتی هستند

می‌توان از عملکرد ضعیف برخی مدیران به‌عنوان سرپوشی برای کم‌کاری‌های حوزه خدمتی خود یادکرد تا با بیان هجویات خودساخته و عنایت به بذل‌توجه خوش‌رقصی آن‌ها توسط دولت، برای چند سال دیگر تکیه‌بر صندلی قدرت خیالی خود بزنند.

رفتن به نوار ابزار